Правна защита при уволнение

Правна защита при уволнение е право на всеки, който бива освободен от длъжност има последващ характер. Тя се състои от правни средства, произтичащи от закона. Тези средства целят защитата на работника/служителя срещу незаконно уволнение и отмяна на акта (Заповед), с който е прекратено трудовото правоотношение от страна на работодателя. Вторият етап е връщането на правоотношението в положението, в което е било преди незаконното уволнение. Цялата публикация „Правна защита при уволнение“